est eng rus
Ettevõttest   Teenused   Tööpakkumised   Kontakt   Galerii   Tehtud tööd   Privaatsuspoliitika  
 
Heidomer OÜ
Liivalao 10, 11216 Tallinn
Tel. + 372 6722 345
Fax. + 372 6722 346
Gsm. + 372 5073 355
www.heidomer.ee
heidomer@heidomer.ee
Drenaa˛itorustikud
Sisukaart Prindi

                                                                                 

 

Sõltuvalt pinnasest ja hoone rajamissügavusest tuleb hoonet ümbritseva pinnase kuivendamiseks rajada drenaa˛. Hoone vundamendi ümbrus täidetakse vett hästi läbilaskva kruusakihiga kuhu paigaldatakse ka drenaa˛itorud. Drenaa˛i ülesanne on hoida pinnasevesi maja vundamendist eemal. Korralikult töötav drenaa˛ tekitab maja ümber pinnasevee augu ja vesi ei pääse keldrisse ega vundamendi alla. Drenaa˛isüsteem on vundamenti taldmiku tasandil ümbritsev ja üle ühe nurga vaatluskaevudega varustatud pinnasevett imev auguliste torude võrk. Suunab pinnasevee kanalisatsiooni, kraavi või eemale pinnasesse.

Hoone ümber asetsev drenaazitorustik kogub kokku pinnases oleva liigvee ja suunab selle kas sademeveekanalisatsiooni või kraavi. Sageli paigaldatekse drenaaz ka terve hoone alla, eriti just keldrikorrustega majade puhul, et takistada maapinnas leiduva vee tungimine hoonesse. Korralikult töötav drenaa˛ tekitab maja ümber pinnasevee augu ja vesi ei pääse keldrisse ega vundamendi alla. Maja aluskonstruktsiooni kaitsjana ehitatakse drenaa˛ koos vundamendiga aastakümneteks. Seega tuleks vältida suvalisi augustatud torusid. Drenaa˛itorudele omased augulised seinad lasevad pinnaseveel imbuda drenaa˛isüsteemi, mis ühtse torustikuvõrguna viib vee majast kaugemale. Drenaa˛itorustiku veevastuvõtu- ja veejuhtimisvõime ning lang ja paigaldussügavus peavad olema sellised, et torustikud oleksid suutelised vastu võtma ja juhtima kogu ettetuleva veehulga. Drenaazitoru põhi peab olema vähemalt 0,2 m allpool kuivendatava pinna alumisest äärest. See väldib hoone või vundamendialuse tühjaks uhtumist.

Aastatega koguneb dreeni liiva  ja pinnaseosakesi mis  kipuvad toru ummistama seetõttu on vaja aeg ajalt kontrollida drenaa˛isüsteemi (olenevalt pinnase omadustest) ja vajadusel puhastada. Kaevud on vajalikud ainult torustiku igas teises pöördepunktis, sest kaevu kaudu saab hooldada nii sisenevat kui ka väljuvat torustiku osa. Korralikul  drenaazikaevul  on kinnine kaas ja settekott kaevu allosas liiva kogumiseks. Seda, kas torustikud on umbes või mitte, saab kontrollida, kui lasta kõrgeimas punktis asuvast kaevust vesi sisse ja samas kontrollida madalaimal asuvat kaevu. Kui sealt voolab vesi edasi väga aeglaselt, siis tuleks süsteem läbi pesta.


 

 
 
Soodsad kodulehed