Sõltuvalt pinnasest ja hoone rajamissügavusest tuleb hoonet ümbritseva pinnase kuivendamiseks rajada drenaaž. Hoone vundamendi ümbrus täidetakse vett hästi läbilaskva kruusakihiga kuhu paigaldatakse ka drenaažitorud. Drenaaži ülesanne on hoida pinnasevesi maja vundamendist eemal. Korralikult töötav drenaaž tekitab maja ümber pinnasevee augu ja vesi ei pääse keldrisse ega vundamendi alla. Drenaažisüsteem on vundamenti taldmiku tasandil ümbritsev ja üle ühe nurga vaatluskaevudega varustatud pinnasevett imev auguliste torude võrk. Suunab pinnasevee kanalisatsiooni, kraavi või eemale pinnasesse.

Hoone ümber asetsev drenaazitorustik kogub kokku pinnases oleva liigvee ja suunab selle kas sademeveekanalisatsiooni või kraavi. Sageli paigaldatekse drenaaz ka terve hoone alla, eriti just keldrikorrustega majade puhul, et takistada maapinnas leiduva vee tungimine hoonesse. Korralikult töötav drenaaž tekitab maja ümber pinnasevee augu ja vesi ei pääse keldrisse ega vundamendi alla. Maja aluskonstruktsiooni kaitsjana ehitatakse drenaaž koos vundamendiga aastakümneteks. Seega tuleks vältida suvalisi augustatud torusid. Drenaažitorudele omased augulised seinad lasevad pinnaseveel imbuda drenaažisüsteemi, mis ühtse torustikuvõrguna viib vee majast kaugemale. Drenaažitorustiku veevastuvõtu- ja veejuhtimisvõime ning lang ja paigaldussügavus peavad olema sellised, et torustikud oleksid suutelised vastu võtma ja juhtima kogu ettetuleva veehulga. Drenaazitoru põhi peab olema vähemalt 0,2 m allpool kuivendatava pinna alumisest äärest. See väldib hoone või vundamendialuse tühjaks uhtumist.

Aastatega koguneb dreeni liiva  ja pinnaseosakesi mis  kipuvad toru ummistama seetõttu on vaja aeg ajalt kontrollida drenaažisüsteemi (olenevalt pinnase omadustest) ja vajadusel puhastada. Kaevud on vajalikud ainult torustiku igas teises pöördepunktis, sest kaevu kaudu saab hooldada nii sisenevat kui ka väljuvat torustiku osa. Korralikul  drenaazikaevul  on kinnine kaas ja settekott kaevu allosas liiva kogumiseks. Seda, kas torustikud on umbes või mitte, saab kontrollida, kui lasta kõrgeimas punktis asuvast kaevust vesi sisse ja samas kontrollida madalaimal asuvat kaevu. Kui sealt voolab vesi edasi väga aeglaselt, siis tuleks süsteem läbi pesta.