Valik tehtud töödest:

 • Pagari töökoda, Voorimehe tn, Vanalinn, Tallinn- Veetorustike, keldri drenaaži, kanalisatsiooni ja ventilatsiooni projekteerimine ja ehitus.​
 • Inseneri Auto OÜ, Mõisa tee Ääsmäe- Katlamaja ehitus, põrandaküttekollektorite  ja magistraaltorustike paigaldamine.

 • Silberauto kereremonditöökoda, Saku Vald – vee-, kanalisatsiooni-, kütte ja suitsueemalduse torustike ümberehitus, radiaator- ja õhkkütte väljaehitamine.

 • Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Eesti Kogudus rekonstrueerimine ja juurdeehitus Ädala tn, Tallinn – välisosa kanalisatsiooni- ja sadeveetrasside rajamine. Immutusplokkide paigaldus. 

 • Eramu Kilu tn- vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine.

 • A&R Carton tootmishoone laiendus- veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemi ehitustööd.

 • Kibuvitsa 16 – kanalisatsiooniavarii ekspertiis ja likvideerimine, välisosa ja põrandaaluse kanalisatsiooni rekonstrueerimine.

 • Ärihoone kontor, Rotermanni 14, Tallinn- kontori jahussüsteemi ehitus.

 • Akadeemia tee 21/6 pizza restoran – vee-, kanalisatsiooni- ja ventilatsiooni väljaehitamine.

 • Balti Jaam Depoohoone – vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine.

 • RIKS-Suurupi Varukeskuse väljaehitamine, Mereside saatejaam- veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemi ehitustööd.

 • RIKS-Suurupi Varukeskuse väljaehitamine, Mereside saatejaam – keldrikorruse ja  san.ruumi ventilatsiooni väljaehitamine.

 • Kadrina Keskool, Kadrina – Kalorifeerisõlme, jahutussõlme ja magistraaltorustike väljaehitamine II etapp

 • Talu, Keila, Valkse küla – Biopuhasti paigalduse projekt, puhasti paigaldamine, imbväljaku rajamine biopuhastile

 • AS Talllinna Sadam Vanasadama uued pääslad ja ootealad lõunaosa – veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitus

 • AS Talllinna Sadam Vanasadama uued  pääslad ja ootealad loodeosa – veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitus

 • Noblessneri Kvartal – parkla põrandaaluse kanalisatsiooni ehitus

 • Tallinna Majanduskool – sanitaartehnilised tööd

 • Eesti Suursaatkond Moskvas – sanitaartehnilised tööd

 • ​Keskkonna Investeeringute keskusKalibreerimiskeskuse Laiendusringute keskus Marja tn – vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide ehitus.

 • Paldiski mnt 48a MUPO maja – vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide väljaehitus.

 • Kadrina Keskool, Kadrina – Kalorifeerisõlme, jahutussõlme ja magistraaltorustike väljaehitamine Ietapp.

 • Eesti Saatkond Vilniuses – ventilatsioonitööd.

 • Eesti Rahva Muuseum – põrandaaluste vee-, kanalisatsioonitorustike ehitus  ja välistrasside (vesi, kanalisatsioon, tuletõrjevesi, sadevesi) ehitus
 • Viimsi Kaubakeskus, Randvere tee 9/9b – sadevee-, kansliastsioonitorustike ja drenaaži paigaldus

 • Laitse lasteaed – vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide väljaehitus

 • Lao-ja tootmispinnad Tähetorni 100A – veevarustuse ja kanalisatsiooni välistrasside ehitustööd

 • Kehra Kodu – reoveepumpla pumba vahetus ja kaugtevitussüsteemi paigaldamine

 • Peterburi tee 92F – Krundisisese sadevee ja kanalisatsioonitrassi väljavahetamine

 • Rapla Katlamaja-Laohoone põrandakütte ja olmeploki radiaatorkütte ning soojavee ümberehitustööd

 • Ämari Staabikasarmu – põranaalused sadevee-ja kanalisatsioonitorustikud

 • Ämari Standardkasarmu – Sadevee ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine

 • Ämari kasarmud  – Sadevee ja kanalisatsiooni välistrasside ümberehitustööd

 • Viimsi SPA, Randvere tee 11, Viimsi – Põrandakütte paigaldus

 • Tuvi 16, Tallinn, korteriühistu – Spr.süsteemi survestamine, töövalmidusse seadmine, automaatika kontroll ja käivitamine

 • Mustika keskus, Tallinn – II korruse jahutusmagistraalide ja jahutusagregaatide paigaldus

 • Tallinna Huvikeskus Kullo – Remonttööd soojussõlmes

 • Kehra Hoolekandeküla – Vesi, kanalisatsioon, drenaaz ja soojavarustus

 • Tapa Hoolekandeküla – Vesi, kanalisatsioon ja küte

 • Paldiski mnt 10/12, Suve tn 2, Tallinn korterelamu – drenaazi, kanalisatsiooni ja sadeveesüsteemi ehitus

 • TTÜ testhoone – Vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine

 • TTÜ testhoone – Põrandakütte väljaehitamine, radiaatorküttetorustiku, kollektorite ja radiaatorite paigaldus

 • Mäeotsa farm – välise veetrassi paigaldus, veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamine

 • Hundipea sadam – Sadeveekanalisatsiooni rajamine

 • Vesse Maksimarket – väljatõmbetorustiku tagasilöögiklapi paigaldus ja sprinklersõlme ümberehitus