Tegevjuht

Alvar Tähe

Diplomeeritud soojusenergeetikainsener soojustehnoloogia seadmete ala

Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 (hoone veevarustus ja kanalisatsioon, välisveevarustus ja -kanalisatsioon)

Turvasüsteemide tehnik, tase 5 (vee- ja vahttulekustustussüsteemide paigaldamine ja hooldamine)

tel: +372 50 733 55
alvar@heidomer.ee

Sekretär

Maili Heinsaar

mob. +372 55 585 118
tel. 6722345
heidomer@heidomer.ee

Aadress:

Liivalao 10, 11216 Tallinn

Tel. +372 6722345

Fax. +372 6722345

Heidomer@heidomer.ee