Heidomer on tegutsenud Eesti ehitusturul alates aastast 2001. Peamisteks tegevusvaldkondadeks on hoonesiseste tehnovõrkude ehitus ja välistrasside rajamine – ehitame vee- ja kanalisatsioonisüsteeme, samas paigaldame ka soojussõlmi ja keskküttesüsteeme ning ehitame väikekatlamaju. Pakume vee- ja kanalisatsioonitrassi terviklahendusi ehk ehitust liitumispunktist tarbimispunktini. Meie töövaldkonda kuuluvad ka tuletõrjeveevarustuse ja sprinklersüsteemide väljaehitamine. 

Erinevate tehnovõrkude hooldus on hädavajalik, kuna aitab ära hoida mitmeid avariisid, ning vähendada kulusid. Heidomer OÜ pakub võimalust sõlmida hooldusleping erinevate tehnovõrkude hoolduseks.

Teeme koostööd tuntud parneritega ja kasutame töös ainult kvaliteetseid materjale, seetõttu  kehtib meie töödele garantii. Pakume oma teenuseid nii ettevõtetele kui ka eraisikutele.
Vajadusel abistame kliente vajalike projektide koostamisel ja koostame vajaliku dokumentatsiooni.

Tegevusalad:

Veevarustus

Kanalisatsioon

Tuletõrjeveesüsteemid

Sprinklersüsteemid

Küttesüsteemid

Soojussõlmed

Katlamajad

Jahutussüsteemid

Kastmissüsteemid

Soojussõlmed

Katlamajad

Jahutussüsteemid

Kastmissüsteemid

Veevarustus

Kanalisatsioon

Tuletõrjeveesüsteemid

Sprinklersüsteemid

Küttesüsteemid

Omame järgmisi majandustegevuse registreeringuid MTR-is:

EEO004041 Omanikujärelevalve (sisekliima tagamise süsteem,kaugkütte- või kaugjahutussüsteem)

FEH000175 Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, automaatne tulekustutussüsteem

FKH000131 Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 

EH10787573-0001 Ehitamine (hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem, kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, sisekliima tagamise süsteem, ühisveevärk või -kanalisatsioon, üldehituslik ehitamine)

EP10787573-0001 Projekteerimine (sisekliima tagamise süsteem, kaugkütte- või kaugjahutussüsteem)