Muutunud kliima tõttu järjest suurenev sademete hulk kasvatab sademevee käitlemise osatähtsust pidevalt. Üha rohkem pööratakse tähelepanu sadevee kogumisele, ärajuhtimisele ja maapinda immutamisele. Sadevee kogumis ja immutussüsteemid aitavad teil saavutada niiskuse ärajuhtimise hoone ümbert. Selleks, sadevett kuhugi juhtida või maapinda immutada on vaja eelnevalt küsida luba kohalikult omavalitsuselt. Sadevee kogumis ja immutussüsteemid aitavad teil saavutada niiskuse ärajuhtimise hoone ümbert.

Traditsiooniliste sademeveesüsteemide all mõistetakse torustike ja kaevude kogumit mille abil vesi juhitakse ära. Sademeveesüsteem on vundamenti taldmiku tasandil ümbritsev ja vihmaveetorudest ning õuekaevudest vett koguv kinniste seintega torude võrk, mis suunab pinnasevee kanalisatsiooni, kraavi või eemale pinnasesse. Mööda maapinda kokku kogutud reostunud sademevesi puhastatakse vajalike seadmetega enne veekogusse voolamist. Eesmärk on võimalikult kiiresti ja kulutõhusalt liigne vesi ära juhtida. 

Sademeveekanalisatsiooni töö jälgimiseks ja torustiku puhastamiseks kasutatakse kontrollkaevusid. Need paigaldatakse kohtadesse, kus vee voolusuund muutub, torustik algab, kaks või enam torustikku ühinevad, torustiku läbimõõt muutub.

Sademevesi kogutakse kokku kas restkaevude või rennkanalitega.

Restkaevud on tavaliselt standardsed. Restkaev töötab ka liivapüüdurina. Restkaevusid tuleb regulaarselt puhastada, et tagada sademevee äravool tänavatelt ja muudelt pinnastelt.Ühe restkaevu valgala ei tohi ületada 600 m² asfalt või 1000 m² kruuskatendi pinda.

Rennkanaleid saab kasutada kohtades, kus restkaevusid on raske paigaldada. Näiteks hoonete sees asuvad betoonpõrandad, katuseparklad, autopesulad, remonditöökojad jne.

Sadevee kogumisel tööstushoonete platsidelt ja parkaletest peab arvestama sellega, et kindlasti peaks lisaks paigutama muda-, õli või liivapüüdureid. Puhastuseadmed on lähtuvalt kasutamiseesmärgist erineva konstruktsiooni ja jõudlusega. Vajadusel lisatakse kontrollseadmed.

Liiva-mudapüüdureid kasutatakse liiva, muda ja heljumi kogumiseks sadevete puhastussüsteemides. Õli-bensiinipüüdureid kasutatakse sadevete puhastamiseks õli- ja bensiiniosakestest enne nende saabumist ühtsesse kanalisatsioonisüsteemi. Õli- ja bensiinipüüdureid kasutatakse tanklates, parklates, autopesulates, sadamates jne.

Erinevalt drenaažist vajab sademeveetorustik majast kaugeimasse äravoolu kaevu tagasilöögiklappi, mis takistab uputuse ajal vee tagasitulekut.