Enamik tehnosüsteeme olenemata vanusest vajavad vähemalt korra aastas põhjalikku kontrolli ning hooldust. Tulenevalt hoone east või kasutusotstarbe muutusest on tihti vajalik tehnosüsteeme kaasajastada, renoveerida või ümber ehitada. Tehnosüsteemide hooldusteenus võimaldab läbi regulaarselt teostatavate ülevaatuste hinnata tehnosüsteemide olukorda ja selgitada välja remonditööde teostamise vajadused ning mahud. Tehnosüsteemides kasutatakse ka ohutusseadmed, mille korrasolekut tuleb kindlasti perioodiliselt kontrollida – nagu näiteks kaitseklapid ja kaitsetermostaadid.

Tavaliselt soovitakse tehnosüsteemide hooldust alles siis, kui ilmneb probleem. Üldjuhul on need probleemid lahendatavad aga teinekord tuleb osa seadmeid juba välja vahetada. Tehnosüsteemide hooldusega  tagatakse nende ökonoomne ja nõuetele vastav töö. See hoiab ära halvad üllatused süsteemide töös ning  aitab  kokku hoida raha ja pikendab seadmete eluiga.

Hoonete tehnosüsteemide hooldust tasub tellida komplekse teenusena, mille eeliseks on hooldajapoolne hoone erinevate süsteemide (kütte-, ventilatsiooni-, jahutuse-, vee-, kanalisatsiooni-, sprinklersüsteemi jms) terviklik ülevaade. Tellides kogu tehnosüsteemide hoolduse ühelt ettevõttelt säästetakse raha ja ajakulu.

Tehnosüsteemide  ja nende osade hooldus viiakse läbi vastavalt hooldustabelis fikseeritud toimingutele ja sagedustele, hoolduse käigus teostatud tööd fikseeritakse hoolduspäevikus, mis tagab vajaliku informatsiooni olemasolu.

Regulaarse hooldustöö  käigus puhastatakse ja reguleeritakse süsteeme ning vajadusel vahetatakse välja  mittetöötavad komponendid. Järjekindel hooldus annab hea ülevaate süsteemide hetkeolukorrast.

Tehnosüsteemide hooldusteenus sisaldab järgnevaid toiminguid:

  • Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldus vastavalt hoolduslepingus ja hooldustabelis fikseeritud toimingutele;
  • Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide tehnohooldus vastavalt hoolduslepingus ja hooldustabelis fikseeritud toimingutele;
  • Küttesüsteemi (püstikud, jaotustorustik, radiaatorid) hooldus vastavalt hoolduslepingus ja hooldustabelis fikseeritud toimingutele;
  • Soojasõlme hooldus ja ettevalmistamine kütteperioodiks vastavalt hoolduslepingus ja hooldustabelis fikseeritud toimingutele.

Tehnosüsteemi hooldustöödega tagatakse:

  • tehnosüsteemide võimalikult optimaalne funktsioneerimine, teostades regulaarset ülevaatust, kontrolli ja reguleerimist;
  • avariiolukordade ja toimimise halvenemise ennetamine, kõrvaldades jooksvalt pisivead;
  • süsteemide oluliste puuduste ilmnemise või hävimise tõenäosuse vähenemine, teostades regulaarset ülevaatust, kontrolli, puhastust ja pisivigade kõrvaldamist.